CENNIK
Wycena usługi w każdym przypadku następuje w toku bezpośredniej rozmowy z klientem, a jej wysokość uzależniona jest od charakteru i zakresu całości usługi jaką Klient jest zainteresowany.

Usługa detektywistyczna kończy się pisemnym sprawozdaniem dokumentującym opis stanu faktycznego wraz z załączonym uzyskanym materiałem dowodowym / fotograficznym, audio-video, innym. Sprawozdanie może wykorzystać i udostępnić tylko osoba zlecająca wykonanie usługi . Ma ono moc prawną i może służyć jako materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym bądź sądowym.